Duurzame houten constructies

Constructies uit massief hout met CLT-elementen

De kunst van massieve houtbouw met CLT

Bij constructies uit massief hout gaat het om een manier van bouwen met massieve houtelementen die uit verschillende lagen bestaan, zoals CLT.

Constructies uit massief CLT-hout
Massief CLT-hout - Duurzame houten constructies

Massief CLT-hout

Cross Laminated Timber, afgekort CLT

Cross Laminated Timber, vaak afgekort als CLT, wordt ook wel kruislaaghout of X-lam genoemd. Dit materiaal brengt in de moderne houtbouw een revolutie teweeg met zijn unieke structuur uit meerlaagse massieve houten panelen. Ze bestaan uit 3 tot 9 kruiselings verlijmde lamellen uit vurenhout.

Unieke productietechnieken

Bij de vervaardiging van CLT worden meerdere lamellen kruiselings op elkaar gestapeld en onder druk verlijmd. Dat levert een oppervlak zonder voegen op. Door bij het verlijmen rechte en dwarse lagen af te wisselen is er aanzienlijk minder kans dat het hout gaat uitzetten en krimpen.

Stevigheid en veelzijdigheid

Deze techniek verhoogt niet alleen de statische belastbaarheid en vormvastheid van het materiaal, maar resulteert ook in een bijzonder stevig bouwelement. Naargelang de behoeften zijn de CLT-platen verkrijgbaar in verschillende diktes en formaten, en hun veelzijdigheid komt vooral tot uiting in de specifieke afmetingen.

Afhankelijk van de stabiliteitsvereisten zijn de platen verkrijgbaar in diktes van 60 tot 360 mm en in formaten tot 3,50 m hoog en 16,50 m lang.

Houtsoorten en milieuvriendelijkheid

De voornaamste houtsoort voor CLT is vuren, al zijn op aanvraag ook grenen, lariks en douglasspar verkrijgbaar. Een uitstekende eigenschap van CLT is de milieuvriendelijke en onschadelijke manier van verlijmen, die het bovendien mogelijk maakt om dragende houten onderdelen te vervaardigen.

Gecontroleerde kwaliteit

De productie van CLT is onderworpen aan strenge externe controles. Het is dus een gekeurd en erkend bouwmateriaal. Of u er nu van gebruikmaakt voor wand-, plafond- of dakelementen, CLT-hout staat voor garant voor kwaliteit, functionaliteit en een aantrekkelijk resultaat.

CLT-elementen en -platen uit massief hout

CLT-elementen en -platen uit massief hout

Moderne houtbouw met wand-, plafond- en dakelementen uit CLT

CLT speelt een cruciale rol in de moderne houtbouw en omvat zowel wand- en plafond- als dakelementen. Die verschillende elementen zijn niet alleen heel veelzijdig, ze maken het werk ook bijzonder doeltreffend.

Energie-efficiëntie en comfort

CLT-elementen zijn toonaangevend in de BEN- en passiefbouw. Ze voldoen aan alle vereisten op het vlak van brandveiligheid, akoestische en thermische isolatie. Door hun damp-open werking en hun vermogen om de luchtvochtigheid in de ruimte te verminderen, zorgen ze voor een aangenaam binnenklimaat. De warmte wordt zowel geïsoleerd als opgeslagen. Dat speelt een doorslaggevende rol om een aangename woon- en werkomgeving te creëren.

Aantrekkelijk voorkomen en functionaliteit

Bij CLT hoeft u de oppervlakken niet per se te bekleden. U kunt ze ook zichtbaar laten. Zo creëert u niet alleen een aantrekkelijke omgeving, het draagt ook bij aan een beter binnenklimaat, zeker wanneer de elementen onbehandeld blijven.

Wat de functionaliteit betreft, geven we mee dat plafondelementen dragend zijn in 2 assen en dat dakelementen flexibel inzetbaar zijn bij verschillende dakvormen. Bovendien varieert de kwaliteit van NSI (niet-zicht) over ISI (industriezicht) tot WSI (woonzicht).

Ruime waaier aan toepassingen

De waaier aan toepassingen waarvoor CLT ingezet kan worden is indrukwekkend. De elementen doen het uitstekend in commerciële gebouwen zoals kantoren en hotels, in openbare gebouwen zoals scholen, crèches en verzorgingstehuizen, maar ook in een- en meergezinswoningen. Ook voor bedrijfs- en industriële gebouwen en bij modulaire en tijdelijke gebouwen heeft CLT heel wat troeven te bieden. Kortom, CLT-elementen zijn ideaal waar mensen graag in een prettige sfeer wonen of werken, en dat is zowat overal het geval.

De montage van CLT-elementen uit massief hout

De montage van CLT-elementen uit massief hout

Met CLT gaat het snel, sneller, snelst!

Zodra de productie van de CLT-elementen achter de rug is, worden ze zorgvuldig gesorteerd in de juiste volgorde voor de montage en in pakketten verzameld. Zo kan alles op de bouwplaats vlekkeloos verlopen.

We keren de zichtbare zijde van de wandelementen steeds naar boven zodat onze hoogwaardige producten er ook in de gemonteerde toestand onberispelijk blijven uitzien. Bij zichtbare plafondelementen is de zichtbare zijde naar beneden gericht, met uitzondering van het onderste element van het pakket. Zo vermijden we dat die kant tijdens het transport en de montage beschadigd raakt of vuil wordt.

Transport

Het transport naar uw bouwproject gebeurt horizontaal of verticaal per vrachtwagen. We hechten belang aan een veilige en doeltreffende levering, zodat het montageproces zonder vertragingen van start kan gaan.

Eenvoudig te hanteren en te monteren

Om de montage zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, bieden we verschillende mogelijkheden aan. Op verzoek van de klant kunnen we dicht bij de bovenrand van de wand montagelussen aanbrengen. Alternatief werken we ook met andere hefvoorzieningen, zoals montagegereed verzonken schroeven of een speciaal lushefsysteem met blinde gaten en stangdeuvels.

Bij aankomst op de bouwplaats worden de afzonderlijke elementen met behulp van een bouwkraan nauwkeurig op de juiste plek geïnstalleerd volgens het montageplan. Het volledige montageproces neemt dankzij onze doordachte planning en voorbereiding slechts een paar dagen in beslag.